Päävalikko
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Taiteet Elinkeinot Luonto Perhe ja juhlat Askartelu ja pelit Saamelainen varhaiskasvatus
Etusivulle


Saamenkielinen varhaiskasvatus Saamelaisalueen ulkopuolella

 

Saamelaisalueen ulkopuolella saamenkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan kolmessa kaupungissa. Rovaniemellä toimii pohjoisaamenkielinen päiväkotiryhmä Galddázat sekä lokakuussa 2015 toimintansa aloittanut pohjoissaamenkielinen kielipesä Guovžabiedju. Oulussa saamenkielistä päivähoitoa tarjotaan Mäntylä-Snellmannin päiväkodissa, jossa toimii pohjoissaamenkielinen päiväkotiryhmä Rásit ja sen yhteydessä pohjoissaamenkielinen kielipesä. Helsingissä päiväkoti Troolarissa on pohjoissaamenkielinen päiväkotiryhmä äidinkielisille ja Länsi-Pasilassa toimii pohjoissaamenkielinen kielipesä Máttabiegga, jota ylläpitää City Sámit ry. Jokaisen yksikön toimintaa ohjaa valtakunnallisen ja kaupunkikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien lisäksi saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma.

 

Rovaniemi

  • Rovaniemen kaupungin päivähoidon perustana on lasten ja perheiden hyvinvointi. Päivähoidon arvoja Rovaniemellä ovat luovuus, osallisuus, turvallisuus, yhteisöllisyys ja moninaisuus. Saamenkielisen päivähoidon tavoitteena on edesauttaa lapsen saamen kielen kehitystä sekä tukea lapsen kasvua saamelaiskulttuurillisiin arvoihin (Rovaniemen kaupunki: Varhaiskasvatussuunnitelma 2012)

 

http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Lasten-paivahoito

 

Oulu

  • Oululaisen varhaiskasvatuksen painopistealueet ovat kestävä kehitys, kulttuuri, liikunta ja lapsen osallisuus. Lisäksi varhaiskasvatus sisältää yrittäjyyskasvatusta. Saamelaisen varhaiskasvatuksen suunnittelun pohjana on saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma. Saamelaislasten kasvatuksen toiminta-ajatus on "Minä saamelaisena Oulussa". Jokaiselle saamelaislapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ARPLA, joka sisältää mm. perheen saamelaisuuteen liittyvät arvot ja kulttuuritaustan (Oulun varhaiskasvatussuunnitelma 2013-2015).
  • Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvot ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus (Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017)

 

https://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus

 

Helsinki

  • Helsingin päivähoidon päämääränä on turvata lapsen hyvän kasvun edellytykset. Tämä tarkoittaa turvallista kasvuympäristöä, kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa sekä verkostoitumista ja yhteistyötä mm. perusopetuksen, lastensuojelun ja neuvoloiden kanssa (Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2013).

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/varhaiskasvatusalueet/

 

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2019