Päävalikko
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Taiteet Elinkeinot Luonto Perhe ja juhlat Askartelu ja pelit Saamelainen varhaiskasvatus
Etusivulle


Varhaiskasvatussuunnitelmat

 

Saamelaisessa varhaiskasvatuksessa ominaispiirteitä ovat kielen, kulttuurin, perimätiedon, suvun ja luonnon huomioiminen ja niiden siirtäminen lapsille, jotta lapsista tulisi saamelaisen vahvan identiteetin omaavia pärjääjiä sekä kielen ja kulttuurin siirtäjiä.

 

Saamelaista varhaiskasvatusta ohjaavat:

  • Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet)
  • Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma osana paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista ja kuntien varhaiskasvatusuunnitelmien laatimista valtakunnallisesti. Perusteiden tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa. Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma täydentää valtakunnallista ohjausta ja sitä suositellaan käytettävän kaikkialla Suomessa järjestettävässä saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Saamenkielisten varhaiskasvatusyksiköiden yksikkökohtaiset suunnitelmat laaditaan valtakunnallisen ja saamelaisen varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. Yksikön varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan yksikön varhaiskasvatuksen eli hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden lähtökohdat sekä niiden toteutuminen arjen kasvatuskäytännöissä. Siinä kuvataan myös alueen tai yksikön erityispiirteitä ja painotuksia. Myös eri palvelumuotojen tarkennetut tavoitteet kirjataan yksikkökohtaiseen suunnitelmaan.

 

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on yksi tärkeimmistä asioista saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Yhteistyön tavoitteena on, että henkilöstö, vanhemmat ja lapsen huolenpitoon osallistuvat henkilöt tietoisesti sitoutuvat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Ennen lapsen hoitosuhteen alkamista järjestetään aloituskeskustelu joko lapsen kotona tai hoitopaikassa. Mahdollinen kotikäynti on ensimmäinen osa varhaiskasvatussuunnitelmaa eli vasua. Lapsen henkilökohtainen vasu laaditaan 1-2 kk hoidon aloittamisesta. Vasun pohjana henkilökunnan havainnot lapsesta hoidossa ja vanhempien havainnot kotona. Vuosittainen toimintasuunnitelma tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa, jonka jälkeen  huomioidaan lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ja näistä muodostuu yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma,  joka ohjaa yksikön omaa toimintaa.


Varhaiskasvatuksen hakemuslomakkeita löytyy kuntien sivuilta, päivähoitotoimistoista ja varhaiskasvatusyksiköistä. Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tuli voimaan 1.3.2017.

 

Saamenkielistä varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat:

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/varhaiskasvatus/1266381/tiedot

 

Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=123&lang=finnish

 

Varhaiskasvatusta linjaavat asiakirjat ja suunnitelmat

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/lainsaadanto/varhaiskasvatus

 

 

 

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2019