Váldoválljehat
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Dáidagat Ealáhusat Luondu Bearaš ja ávvudeapmi Buđaldeapmi ja spealut Sámi árrabajásgeassin
olggos


Árrabajásgeassinplánat

 

Sápmelaš árrabajásgeassimis earenoamáš leat giela, kultuvrra, árbedieđu, soga ja luonddu vuhtii váldin ja daid dieđuid sirdin mánáide. Ná mánáin šaddet giela ja kultuvrra sirdit, geat birgejit ja geain lea nana sámi identitehtta.
 

Sámi árrabajásgeassima stivrejit:

  • Suoma riikkaviidosaš árrabajásgeassinplána (sg. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet)
  • Sámi árrabajásgeassinplána oassin gielddaid iežas árrabajásgeassinplánaid.

 

Riikkaviidosaš árrabajásgeassinplána vuođustusat stivrejit árrabajásgeassima sisdoalu ollašuvvama ja gielddaid iežas árrabajásgeassinplánaid ráhkadeami. Vuođustusaid ulbmilin lea ovddidit árrabajásgeassima ovttaveardásaš ollašuhttima olles riikkas. Sámi árrabajásgeassinplána dievasmahttá riikkaviidosaš stivrema ja dan ávžžuhit geavahit juohke sajis Suomas sámegielat beaivedivššus. Sámegielat árrabajásgeassinovttadagaid iežaset plánat ráhkaduvvojit riikkaviidosaš ja sámi árrabajásgeassinplána vuođul. Ovttadagaid árrabajásgeassinplánas govvejuvvojit ovttadagaid árrabajásgeassima nappo divššu, bajásgeassima ja oahpahusa vuolggačuoggát ja daid ollašuvvan árgabeaivvi bajásgeassingeavadiin. Das govvejuvvojit maiddái guovllu dahje dikšobáikki earenoamáš ihtagat ja deattuhusat. Maiddái sierra bálvalushámiid dárkilit ulbmilat čállojuvvojit ovttadaga iežas plánii.  

 

Ovttasbargu vánhemiiguin

Ovttasbargu vánhemiiguin lea okta dain deháleamos áššiin sámegielat árrabajásgeassimis. Ovttasbarggu ulbmilin lea, ahte bargit, vánhemat ja máná fuolaheapmái oassálasti olbmot dihtomielalaččat čatnasit doarjut máná šaddama, ovdáneami ja oahppama. Ovdal go mánná álgá dikšui, de ordnejuvvo álggahanságastallan máná ruovttus dahje dikšobáikkis. Ruovttus fitnama vejolašvuohta lea oassin árrabajásgeassinplána. Máná iežas persovnnalaš bajásgeassinplána ráhkaduvvo 1-2 mánu das go mánná lea álgán dikšui. Árrabajásgeassinplána vuođđun leat bargiid áiccut máná divššus ja vánhemiid fuomášumit ruovttus. Jahkásaš doaibmaplána dahkkojuvvo ovttasráđiid vánhemiiguin, ja dan maŋŋá váldojuvvojit vuhtii vel mánáid iežaset árrabajásgeassinplánat ja dain hápmašuvvá ovttadagaid árrabajásgeassinplána, mii stivre dikšobáikki doaimma.


Beaivedivššu ohcanskovit leat gávdnomis gielddaid siidduin, beaivedikšodoaimmahagain ja dikšobáikkiin. Beaivedikšomávssut mearriduvvojit árrabajasgeassima áššehasmáksolága vuođul. Láhka árrabajasgeassima áššehasmáksolagas bođii fápmun 1.3.2017.
 

Sámegielat árrabajásgeassima stivrejeaddji áššegirjjit:

 

Árrabajásgeassinplána vuođustusat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/varhaiskasvatus/1266381/tiedot

 

Sámi árrabajásgeassinplána

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=123&lang=finnish

 

Áššegirjjit ja plánat, mat linjejit árrabajásgeassima

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/lainsaadanto/varhaiskasvatus

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2021