Váldoválljehat
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Dáidagat Ealáhusat Luondu Bearaš ja ávvudeapmi Buđaldeapmi ja spealut Sámi árrabajásgeassin
olggos


SÁMEGIELAT BEAIVEDIKŠOBÁLVALUSAT  EANODAGA GIELDDAS

 

”Mii figgat bajásgeassit stoahkki, alcceset luohtti mánáid ja addit sidjiide buori mánnávuođa Eanodagas.”

 

Beaivedikšu fállá vuollel skuvlaahkásaš mánnái dorvvolaš dikšobáikki váhnemiid barggu dahje stuđerema áigái. Máná vuoigatvuohta beaivedikšui álgá váhnemiidruhtabaji nohkama maŋŋá ja bistá dan rádjai, go son sirdása vuođđooahpahuslágas dárkkuhuvvon oahppogeatnegassan vuođđooahpahussii. Beaivedikšobáikki sáhttá mieđihit mánnái maid bajásgeassimii ja ahtanuššamii guoski sivaid geažil. Mánáide, geaid eatnigiella lea sámegiella, fállojuvvo beaivedikšu sin iežaset eatnigillii.

 

Beaivedikšobáiki ohccojuvvo gielddas. Gielda bearrá váhnemiin dábálaš beaivedikšomávssuid, mat sturrodat mearriduvvo váhnemiid dietnasa, bearraša sturrodaga ja dikšundárbbu mielde.

 

Eanodagas lágiduvvo sámegielat beaivedikšu ná:

 

Sámegielat Miessi-joavkobearašbeaiveruovttus Heahtás

Ruoŧa Gáresavvona sámegielat Lávvu-ovdaskuvllas (oastinbálvalussan)

 

https://enontekio.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatus/

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020