Válduvaljiittâh
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Taiđuuh Iäláttâsah Luándu Peerâ já juhleh Puđâldem já speelah Säämi arâšoddâdem
olgos


Koškepuško


Tiettih-uv:

  • Tovle iä lamâš puolâšcuheh, kost siäiluttiđ kuolijd (teikkâ piärguid) te tondiet toid ferttii kuškâdiđ vâi toh siäiluččii keesi paijeel
  • Puškoid kuškâdeh kiđđuv talle ko iä lah innig nuuvt puollâšeh
  • Koškepuško kevttii tovle ruttân. Talle ko kunâgâs haldâšij Suomâst te koškepuškoigijn puovtij mäksiđ viäru kunâgâs sundeid. Ovdâmerkkân 1550-lovvoost oovtâ sämmilij viäru lâi 60 kg koškepuško ivveest.

Koveh

Videoh

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2019