Válduvaljiittâh
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Taiđuuh Iäláttâsah Luándu Peerâ já juhleh Puđâldem já speelah Säämi arâšoddâdem
olgos


Arâšoddâdemvuáváámeh

 

Sämmilâš arâšoddâdem jiešnäälih láá kielâ, kulttuur, ärbitiäđu, suuvâ já luándu huámášume sehe toi sirdem párnáid, vâi párnáin puádáččij noonâ sämmilâš identiteet omâsteijeeh kielâ já kulttuur sirdeeh.

 

Sämmilâš arâšoddâdem stivreejeh:

  • Väldikodálâš arâšoddâdemvuávám (Arâšoddâdemvuávám vuáđuseh)
  • Sämmilâš arâšoddâdemvuávám uásin páihálijd arâšoddâdemvuáváámijd.

 

Arâšoddâdemvuávám vuáđuseh stivrejeh arâšoddâdem siskáldâslâš olášuttem já kieldâi arâšoddâdemvuáváámij rähtim väldikodálávt. Vuáđusij ulmen lii ovdediđ arâšoddâdem oovtviärdásâš olášuttem ubâ enâmist. Sämmilâš arâšoddâdemvuávám tievâsmit väldikodálâš stivrim já tom avžuutteh kevttiđ pirrâ Suomâ ornejum sämikielâlâš arâšoddâdemtooimâst. Sämikielâlâš arâšoddâdemohtâduvâi  ohtâdâhkuáhtásiih vuáváámeh ráhtojeh väldikodálâš já sämmilâš arâšoddâdemvuáváám vuáđuld. Ohtâduv arâšoddâdemvuáváámist kovvejeh ohtâduv arâšoddâdem ađai kiäju, šoddâdem já máttááttâs oleslâšvuođâ vuolgâsoojijd sehe toi olášuttem aargâ šoddâdemvuáháduvvâin. Tast kovvejeh meiddei kuávlu tâi ohtâduv sierânâsjiešvuovvijd já tiäduttemijd. Meiddei sierâ palvâlushamij tärkkilistum uulmijd kirjejeh ohtâdâhkuáhtásâš vuáváámân.

 

Oovtâstpargo huolâtteijeigijn

Oovtâstpargo huolâtteijeigijn lii ohtâ tehálumijn aašijn sämikielâlâš arâsoddâdemist. Oovtâspargo ulmen lii, ete pargoviehâ, vanhimeh já päärni tipšomân uásálisteeh ulmuuh tiäđulávt čonnâsuveh päärni šoddâm, ovdánem já oppâm tuárjumân. Ovdil päärni kiäččukoskâvuođâ älgim uárnejeh algâttemsárnudem juo-uv päärni pääihist teikkâ kiäččusaajeest. Máhđulâš pääihist eellim lii vuossâmuš uási arâšoddâdemvuávám ađai ašvu. Päärni persovnlâš ašvu ráhtoo 1–2 mp keččin kiäju aalgâtmist. Ašvu vuáđusin lii pargovievâ merkkuumeh päärnist kiäjust já vanhimij merkkumeh pääihist. Jyehi-ivvááš toimâmvuávám  ráhtoo oovtâstpargon vanhimijguin, mon maŋa pärnikuáhtásiih arâšoddâdemvuáváámeh váldojeh vuotân já tain hámášuvá ohtâdâhkuáhtásâš arâšoddâdemvuávám, mii stivree ohtâduv jieijâs toimâm.

 

Arâšoddâdem ucâmusluámáttuvah kavnojeh kieldâi siijđoin, peivikiäččutoimâttuvvâin já kiäččusajeohtâduvvâin. Arâšoddâdemmáávsuh meriduvvojeh arašoddâdem äššigâsmáksulaavâ mield. Laahâ arâšoddâdem äššigâšmávsuin poođij kiävtun 1.3.2017.

 

Sämikielâlâš arâšoddâdem stivrejeijeeh äššikirjeh:

 

Arâšoddâdemvuávám vuáđuseh

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/varhaiskasvatus/1266381/tiedot

 

Sämmilâš arâšoddâdemvuávám

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=123&lang=finnish

 

Arâšoddâdem linjájeijeeh äššikirjeh já vuáváámeh

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/lainsaadanto/varhaiskasvatus

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2021