Válduvaljiittâh
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Taiđuuh Iäláttâsah Luándu Peerâ já juhleh Puđâldem já speelah Säämi arâšoddâdem
olgos


Sämikielâlâš peivikiäččutoimâ Sämikuávlu ulguupeln

 

Sämikuávlu ulguupeln sämikielâlâš peivikiäju fäällih kuulmâ kavpugist. Ruávijnjaargâst tuáimá orjâlâškielâlâs peivikiäččujuavkku Galddázat sehe roovvâdmáánust 2015 lekkum orjâlâškielâlâš kielâpiervâl. Ooulust sämikielâlâš peivikiäju fäällih Mäntylä-Snelmann peivikiäjust, kost lii orjâlâškielâlâš peivikiäččujuávkku Rásit já ton ohtâvuođâst orjâlâškielâlâš kielâpiervâl. Helsigist peivikiäčču Troolarist lii orjâlâškielâlâš peivikiäččujuávkku eenikielâlijd já Viestâr-Pasilast lii orjâlâškielâlâš kielâpiervâl Máttabiegga, mon paijeentuálá City Sámit ry. Jyehi ohtâduv stivree väldikodálâš já kaavpugkuáhtásâš  arâšoddâdemvuáváám lasseen sämmilâš arâšoddâdemvuávám.

 

Ruávinjargâ

  • Ruávinjaargâ kaavpug peivikiäju vuáđđun lii párnái já perâi pyereestvaijeem. Peivikiäju áárvuh Ruávinjaargâst láá kreatiivlâšvuotâ, torvolâšvuotâ, siärvulâšvuotâ já maaŋgânálásâšvuotâ. Sämikielâlâš peivikiäju ulmen lii išediđ päärni sämikielâ ovdánem sehe tuárjuđ päärni šoddâm sämikulttuurlâš áárvuid. (Ruávinjaargâ kaavpug: Arâšoddâdemvuávám 2012)

 

http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Lasten-paivahoito

 

Oulu

  • Oululâš arâšoddâdem tiäddučuágástâhsajeh láá pištee ovdánem, kulttuur, lihâdem já päärni uásálistem. Lasseen arâšoddâdem siskeeld irâttâsvuođâšoddâdem. Sämmilâš arâšoddâdem vuáváám vuáđđun lii sämmilâš arâšoddâdemvuávám. Sämipárnái šoddâdem toimâjuurdâ lii ”Mun sämmilâžžân Ooulust”. Jyehi sämipáárnán ráhtoo persovnlâš arâšoddâdem vuávám ARPLA, mast láá valdum vuotân el. perruu sämmilâšvuotân kyeskeeh áárvuh já kulttuurtuávváš (Ooulu arâšoddâdemvuávám 2013-2015).

 

https://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus

 

Helsig

  • Helsig peivikiäju ulmen lii torvodiđ päärni šiev šoddâm iävtuid. Taat meerhâš torvolâš šoddâmpirrâs, šoddâdemkyeimivuođâ vanhimijguin sehe viärmádâttâm já oovtâstpargo el. vuáđumáttááttâsáin, párnáisuojâlemijn já ravviituvâiguin (Helsig arâšoddâdemvuávám 2013).

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/varhaiskasvatusalueet/

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020