Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas


Sääʹmǩiõllsaz ouddpeâmmjuâǥǥtõõzzin ââʹnnet koumm Lääʹdjânnmest maʹinnstum sääʹmǩiõl: aanrõšǩiõl, nuõrttsäämǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl. Peiʹvvpaaiǩin taʹrjjeet sääʹmǩiõllsâš ouddpeâmm jieʹnnǩiõllân sääʹmǩiõl säʹrnnai päärnaid. Ǩiõllpieʹzzin ǥõs vaarvuâlaž ǩiõl da kulttuur mättjumuuzz jeäʹlltet ǩiõll-laauǥ nalla. Täävtõssân lij, štõ di jieʹnnǩiõllsaž- da ǩiõllpieʹzzpääʹrnâin šaʹdde puõttivuõđâst säämkiõl siirdi.

 

Sääʹmǩiõllsa ouddpeâmmjuâkkâz sämmlâi dommvuuʹdest:

 

Enontekiö kåʹdd:

 • Enontekiö tâʹvvsäämǩiõllsaž peiʹvvpäiʹǩǩjuâǥǥas Miessi
 • Vuäʹsttemkääzzkõs Ruõcc Karesuvannost
 • Enontekiö tâʹvvsäämǩiõllsaž ǩiõllpieʹss Duottarnásti

 

Aanar kåʹdd:

 • Âʹvvel tâʹvvsäämǩiõllsaz joukkpiârpeiʹvvpäiʹǩǩ Násti
 • Âʹvvel nuõrttsäämǩiõllsaž ǩiõllpieʹss Peʹsser
 • Aanar tâʹvvsäämǩiõllsaz peiʹvvpäiǩǩjoukk Urbi
 • Âʹvvel aanrõšǩiõllsaž ǩiõllpieʹss Kuâti (Anaraškielâ servi ry)
 • Aanar aanrõšǩiõllsaž ǩiõllpieʹss Piervâl (Anaraškielâ servi ry)
 • Aanar aanrõšǩiõllsaž ǩiõllpieʹss Piäju (Anaraškielâ servi ry)
 • Čeʹvetjääuʹr nuõrttsäämǩiõllsaz ǩiõllpieʹss Kuuskõõzz

 

Suäđjel kåʹdd:

 • Vuõccu tâʹvvsäämǩiõllsaz ǩiõllpieʹss Biedju
 • Suäđjel kå´dd tâ´vvsäämǩiõllsaz ǩiõllpie´ss Muohtačalbmi

 

Utsjooǥǥ kåʹdd:

 • Karigasnjaarǥ tâʹvvsäämǩiõllsaž peʹivvpäiǩǩ Gollerássi
 • Karigasnjaarǥ tâʹvvsääm ǩiõllpieʹss
 • Utsjooǥǥ peiʹvvpääiǩ tâʹvvsäämǩiõllsaž juaǥǥtõs Duottaraski
 • Utsjooǥǥ taʹvvsäämǩiõllsaz ǩiõllpieʹss

 

Sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmmjuâǥǥtõõzz jeéʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest:

 

Ruäʹvnjaarǥ gåårad:

 • Ta'vvsääʹmǩiõllsaž peiʹvvpäiǩǩ Galddázat
 • Tâʹvvsääʹmkiõllsaž ǩiõllpieʹss Guovžabiedju

 

Oulu gåårâd:

 • Mäntylä-Snellmann peiʹvvvpäiǩǩ, ta'vvsäämǩiõllsaž ouddpeâmmjuâǥǥas Rásit
 • Mäntylä-Snellmann peiʹvvvpäiǩǩ, ta'vvsäämǩiõllsaž ǩiõllpieʹss

 

Heʹlssen gåårad:

 • Peiʹvvpäiǩǩ Troolari, tâʹvvsäämǩiõllsaž peiʹvvpäiʹǩǩjoukk
 • Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹss Máttabiegga (City Sámit ry.)
Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020