Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas


ÂʹVVEL PEIʹVVPÄÄIǨ TÂʹVVSÄÄMǨIÕLLSAŽ JOUKK NÁSTI

 

Âʹvvel peiʹvvpääiǩ taʹvvsäämǩiõllsaž joukk Nästi taʹrjjad kååddlaž ouddpeâmm pääʹrnaid, ǩeäi jieʹnnǩiõll lij taʹvvsäämǩiõll.

 

Násti, lij äävai arggpeeiʹvi čiâss 7.30 - 16.30

Ouddpeâmmpääiǩ: nuʹt 11

 

ÕHTTVUÕĐTIÂĐ

Eetuntie 1

99800 IVALO

teʹl. 040 8209257

nasti[at]inari.fi

 

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020