Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas


Ǩiõllpieʹss Kuáti

 

 

 Vuäʹsttemkääzzkõs   Anarâškielâ servi ry

Ǩiõllpieʹss lij vuâlla škooulakksaid ǩiõl beäʹlest ooccab leʹbe alggmeer päärnaid juʹrddum ouddpeamsââʹjj, kååʹtt toiʹmmai ǩiõll-lauggmõõnteeʹlmin.

Kuáti lij Aanrõškiõllsâš kiõll-lauggõmjoukkpiârpeʹivvpäiǩǩ, koon âʹlnnââʹnn Ânârâškielâ servi ry. Aanar kåʹdd vuästt ǩiõllpieʹsskääzzkõõzzid õhttõõzzâst.

Ǩiõllpieʹzzin lij ââʹnnmest Säʹmmlaž ouddpeâmmplaan.                                                                                          

Kuáti lij äävai arggpeeiʹvi.

Ouddpeâmmsââʹj: 8 + 2.

 

ÕHTTVUÕĐTIÂĐ

 (su. Inarinsaamen kielipesä Kuáti)

Puistotie 6

99800 IVALO

teʹl. 040 530 9808

kielapierval3[at]pp.inet.fi

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020