Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas


Aanrõškiõllsâš kiõllpieʹss Piäju

Aanar  vuäʹsttemkääzzkõs    Anarâškielâ servi ry

 

Ǩiõllpieʹss lij vuâlla škooulakksaid ǩiõl beäʹlest ooccab leʹbe alggmeer päärnaid juʹrddum ouddpeamsââʹjj, kååʹtt toimmai ǩiõll-lauggmõõnteeʹlmin.

Piäju lij Aanrõškiõllsâš kiõll-lauggõmjoukkpiârpeʹivvpäiǩǩ, koon âʹlnnââʹnn Ânârâškielâ servi ry. Aanar kåʹdd vuästt ǩiõllpieʹsskääzzkõõzzi õhttõõzzâst. Ǩiõllpieʹss aann ǩiõll-lauggmõõzz koʹst päärnaid säärnät aauǥ rääjeʹst pâi säämäs.

Ǩiõllpieʹzzest lij ââʹnnmest Säʹmmlaž ouddpeâmmplaan.

Piäju lij äävai arggpeeiʹvi čiâss 7:40 – 16:30

Ouddpeâmmhoiddsaaj: 8+2 (paʹjjel 3-âkksaž päärnaid)

ÕHTTVUÕTTIÂĐ

Aanrõškiõllsâš ǩiõllpieʹss Piäju

(su. Inarinsaamen kielipesä Piäju)

Posti-Matintie 1 B

99870 INARI

tel. 040 143 0195

kielapierval2[at]gmail.com

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020