Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas


Aanrõškiõllsâš kiõllpieʹss Piervâl

Aanar,  vuäʹsttemkääzzkõs    Anarâškielâ servi ry

 

Ǩiõllpieʹss lij vuâlla škooulakksaid ǩiõl beäʹlest ooccab leʹbe alggmeer päärnaid juʹrddum ouddpeamsââʹjj, kååʹtt toimmai ǩiõll-lauggmõõnteeʹlmin.

Piervâl lij Aanrõškiõllsâš kiõll-lauggõmjoukkpiârpeʹivvpäiǩǩ, mõõn aʹlnnââʹnn Ânârâškielâ servi ry. Aanar kåʹdd vuästt ǩiõllpieʹsskääzzkõõzzid õhttõõzzâst. Ǩiõllpieʹss aann ǩiõll-lauggmõõzz koʹst päärnaid säärnät aauǥ rääjeʹst pai säämäs.

Ǩiõllpieʹzzin lij ââʹnnmest Säʹmmlaž ouddpeâmmplaan.                                                                                          

Piervâl lij äävai arggpeeiʹvi čiâss: 7:30 – 16:30

Ouddpeâmmhoiddsaaj: 8 (vuâlla 4-âkksa päärnaid).

 

ÕHTTVUÕĐTIÂĐ

Ǩiõllpieʹss Piervâl

(su.Inarinsaamen kielipesä Piervâl)

Siulatie 14

99870 Inari

tel. 040 743 7954

kielapierval[at]pp.inet.fi

 

  

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2021