Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas


Âʹ vvel Nuõrttsäämǩiõl ǩiõllpieʹ ss Peʹ sser

Ǩiõllpieʹss lij vuâlla škooulakksaid ǩiõl beälest ooccab leʹbe alggmeer päärnaid juʹrddum ouddpeamsââʹjj, kååʹtt toimmai ǩiõll-lauggmõõnteeʹlmin.

Aʹvvel nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹss Peʹsser taʹrjjad kååddlaž ouddpeâmm. Ǩiõllpieʹzzin lij ââʹnnmest Säʹmmlaž ouddpeâmmplaan.                                                                                          

Peʹsser lij äävai arggpeeiʹvi 7.30 – 16.30

Ouddpeâmmsââʹj: 8 + 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÕHTTVUÕTT TIÂĐ

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹss Peʹsser

(su. Koltansaamen kielipesä Pe´sser)

Kinttupolku 2 C 16

99800 IVALO

teʹl. 040 485 7350

õuddnõmm.sookknõmm[at]inari.fi

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020