Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas


AANAR TÂʹVVSÄÄMǨIÕLJOUKK URBI

Aanar peiʹvvpääiǩ tâʹvvsäämǩiõl joukk Urbi taʹrjjad kååddlaž ouddpeâm päärnaid, ǩeäi jieʹnnǩiõll lij tâʹvvsäämǩiõll. Peiʹvvpaaiǩin lij ââʹnnmest Säʹmmlaž ouddpeâmmplaan.                                                                                           

 

Urbi lij äävai arggpeeiʹvi

Ouddpeâmmsââʹj: 15 - 18

 

ÕHTTVUÕĐTIÂĐ

(Inarin päiväkodinpohjoissaamen ryhmä Urbi)

Saarikoskentie 4 B

99870 INARI

teʹl. 040 7440542

urbi[at]inari.fi

 

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020