Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas


Karigasnjaarǥ tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõllpieʹss

Ǩiõllpieʹss lij vuâlla škooulakksaid ǩiõl beäʹlest ooccab leʹbe alggmeer päärnaid juʹrddum ouddpeamsââʹjj, kååʹtt toimmai ǩiõll-lauggmõõnteeʹlmin.

Vuõccu tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõllpieʹss taʹrjjad kååddlaž ouddpeâmm. Ǩiõllpieʹzzin lij ââʹnnmest Säʹmmlaž ouddpeâmmplaan.                                                                                           

Ǩiõllpieʹss lij äävai arggpeeiʹvi:  8 -17

Ouddpeâmmsaaʹj:  X

ÕHTTVUÕTTIÂĐ

99950 Karigasniemi

telf. +35840181 0277

õuddnõmm.sokknõmm[at]utsjoki.fi

 

 

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020