Väʹlddvaʹlljstõk
ovdâsijđo ovdasiidu õuddseidd
Čeäʹ ppõõzz Jieʹ llemvueʹ jj Luâtt Piâr da prääʹ zniǨ Tueʹ jjstõõlmõš da speâl Säʹmmlaž ouddpeâmm
ååuǥas


Karigasnjaarǥ sääʹmǩiõllsaž peiʹvvpäiǩǩ, Gollerássi

Karigasnjaarǥ tâʹvvsääʹmǩiõllsaž peiʹvvpäiǩǩ Gollerássi taʹrjjad kåddnekka ouddpeâmm päärnaid, kooi jiennǩiõll lij tâʹvvsäämǩiõll.

Gollerássi lij äävai arggpeeivi

Ouddpeâmmsaaʹj:  X

 

ÕHTTVUÕTTIÂĐ

Karigasnjaarǥ sääʹmǩiõllsaž peiʹvvpäiǩǩ, Gollerássi

(su Karigasniemen saamenkielinen päiväkoti), Gollerássi

99950 Karigasniemi

telf. +358 40181 0275

õuddnõmm.sokknõmm[at]utsjoki.fi

 

Sámediggi | Saamelaiskäräjät, Sajos, FI–99870 INARI, tel +358-(0)10 839 3100, info(at)samediggi.fi
© Saamelaiskäräjät 2020